top of page

POLSKI

DEUTSCH

RUSZTOWANIA

Poniższe zdjęcia dokumentują prace rusztowaniowe wykonywane w latach 2012-2013 przez pracowników PARTNER-a na terenie Niemiec. Związane były przede wszystkim z budową platform morskich, przeznaczonych pod turbiny wiatrowe oraz grupowe stacje transformatorowe, które następnie tworzyły tzw. morskie farmy wiatrowe, np. na Morzu Północnym. Były to rusztowania bardzo skomplikowane, o wysokości do 40 metrów.

Ponadto wykonaliśmy szereg robót rusztowaniowych w niemieckich zakładach przemysłowych
w związku z realizacją robót remontowych obiektów kubaturowych i napowietrznych instalacji przemysłowych.

bottom of page