top of page

POLSKI

DEUTSCH

FIRMA

     PARTNER Firma Budowlana Sp. z o.o. obecna jest na polskim rynku od lutego 2004 roku. Pierwsza siedziba firmy znajdowała się w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Żeromskiego 2C. Na skutek szybkiego rozwoju,
a także mając na uwadze lepszą  obsługę klienta, firma zmieniła dotychczasową siedzibę przenosząc ją poza granice miasta. Obecna siedziba firmy zlokalizowana jest w miejscowości Topola Mała ul.Odolanowska 45 tuż przy południowo-zachodniej granicy miasta Ostrowa Wielkopolskiego (ok. 400 m od granicy w  kierunku miasta Odolanów).

Zarząd firmy stanowią:
 
Tomasz Konieczny –  Prezes Zarządu,
 
Leszek Mądry - Wiceprezes Zarządu.

     Podstawowym przedmiotem działalności firmy PARTNER jest:
- świadczenie usług ogólnobudowlanych związanych z budową i remontem 
   budynków,
 - wykonywanie robót w zakresie obiektów inżynierskich, drogowych.
- wykonywanie obiektów w technologii tradycyjnej, prefabrykowanych oraz        konstrukcji stalowych,
- wykonywanie instalacji budowlanych
 - montaż i demontaż rusztowań.
 
    W 2012 r. firma PARTNER rozszerzyła działalność o usługi eksportowe
w zakresie montażu i demontażu rusztowań. Aktualnie realizuje kontrakty
w Niemczech dla koncernu LINDNER,  na terenie stoczni w Rostocku
i Wismarze oraz na terenie Celulozowni w Stendal. 

     Zawsze staramy się zrozumieć potrzeby i oczekiwania inwestora, tak aby ostateczny efekt zadowolił i zaspokoił oczekiwania zleceniodawcy. Posiadane kompetencje i doświadczenia pracowników firmy  sprawiają, 
że zlecone roboty budowlane są realizowane terminowo i z zachowaniem wysokich standardów jakościowych. Zrealizowane przez nas obiekty na terenie całego kraju przedstawiają szeroki wachlarz naszych możliwości.

     Dnia 1 lutego 2006 r. uchwałą Zarządu  Spółki - PARTNER Firma Budowlana Sp. z o.o.,  utworzono spółkę córkę o nazwie
ALU-PARTNER Sp. z o.o.  Siedziba firmy zlokalizowana jest pod tym samym adresem co siedziba spółki macierzystej, w miejscowości Topola Mała
ul. Odolanowska 45 pod Ostrowem Wielkopolskim.
     Głównym celem działania firmy ALU-PARTNER jest zapewnienie Klientom dostępu do najlepszych i najnowocześniejszych rozwiązań
w dziedzinie szeroko pojętych konstrukcji aluminiowo-szklanych
w budownictwie:
- fasad,
- stolarki okiennej i drzwiowej,
- elewacji,
- ogrodów zimowych,
- świetlików.

www.alupartner.pl - witryna internetowa firmy ALU-PARTNER Sp.z o.o.
WIADOMOŚĆ

Your details were sent successfully!

bottom of page